Grupicoaching

Noorte grupicoaching on coachi poolt juhitud ja struktuurne arutelu, mille käigus leitakse osalejate teemadele uusi lahendusi.  Seal jagavad osalejad ühiseid eesmärke, väljakutseid või huvisid, luues toetava keskkonna, kus nad saavad õppida üksteise kogemustest, vaatenurkadest ja arusaamadest. Coachi küsib küsimusi, peegeldab, juhib arutelusid ja tegevusi, et aidata igal grupi liikmel oma eesmärke saavutada.

Coachingutel on usalduslik ning teineteist toetav keskkond, mis arendab noorte enesekindlust, iseseisvust, eneseteadlikkust ja loovust iseenda juhtimisel ja ettetulevate väljakutsete lahendamisel. Ühtlasi on kindlalt koos käiva grupi liikmed teineteisele ka vastutuspartneriteks, et päriselt teha samme soovitu suunas ja eesmärke saavutada.

Mida noorte grupicoaching annab noorele:

  • selgema eesmärgi ja liikumise selle suunas

  • võimaluse kuuluda sarnaselt mõtlevasse toetavasse gruppi

  • suurendab eneseteadlikkust- ja usaldust

  • kasvatab otsuste tegemise oskusi

  • suurendab probleemide lahendamise oskusi

  • kasvatab enesekindlust ja arendab suhtlemisoskusi

  • suureneb iseseisvust

  • aitab liikuda lähemale oma tõelisele kutsumusele

  • pakub tugirühma keeruliste olukordade lahendamisel

Grupicoaching annab noorele selgema sihi oma tegevustes ja motivatsioon selle suunas liikuda. Regulaarsed kohtumised sarnaste noortega suurendavad noore eneseteadlikkust, elurõõmu ja õnne tunnet. 

Kohtumised grupi formaadis soodustab osalejate seas kuuluvustunnet ja sõprust, luues toetava kogukonna, kus üksikisikud saavad elada kaasa teineteisele keeruliste olukordade ületamisel ning jagada oma õnnestumisi ja võite.

Soovid liituda grupicoachingu grupiga?